Zjištění fyzické adresy (MAC)

Z wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Windows 7 a starší

Nejdříve spustíme konzoli (start -> spustit)

Mac.PNG


Zadáme příkaz cmd

Mac1.PNG


Pro zjištění nejlépe poslouží příkaz ipconfig /all

Mac2.PNG


A takhle to asi bude vypadat.

Mac3.PNG

Poznámka pro Ruský Windows: nefunguje "ipconfig -all" a jiné kombinace ale pouze "ipconfig/all"

Windows 8 (i Windows 7)

Ve Windows 8 stiskněte WinKey+R a zadejte cmd a potvrďte klávesou Enter.

V okně příkazového řádku cmd napište getmac /v a potvrďte klávesou Enter. Ve výpisu najděte Váš Adaptér sítě Ethernet (Připojení k místní síti...) a k němu ve sloupci Fyzická Adresa vypsanou MAC adres

W8mac.png

Linux (i IOS)

stručně: MAC adresa se dá zjistit skrze terminál a příkazy "ifconfig" a "ip a"

Příklad "ifconfig"

[seloutky@thanatos home]$ su
Password
[root@thanatos home]# ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWadr 00:4F:4E:61:00:11
     inet adr:10.133.12.138 Všesměr:10.133.12.191 Maska:255.255.255.192
     inet6-adr: fe80::24f:4eff:fe61:xxxx/64 Rozsah:Linka
     AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1
     RX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:55 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     kolizí:0 délka odchozí fronty:1000
     RX bytes:7073 (6.9 KiB) TX bytes:5332 (5.2 KiB)
     Přerušení:16 Vstupně/Výstupní port:0xe000
eth1   Link encap:Ethernet HWadr 00:02:A5:84:22:33
     inet adr:192.168.1.1 Všesměr:192.168.1.255 Maska:255.255.255.0
     inet6-adr: fe80::202:a5ff:fe84:xxxx/64 Rozsah:Linka
     AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1
     RX packets:217 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:1624 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     kolizí:0 délka odchozí fronty:1000
     RX bytes:30366 (29.6 KiB) TX bytes:74036 (72.3 KiB)
     Přerušení:20
lo    Link encap:Místní smyčka
     inet adr:127.0.0.1 Maska:255.0.0.0
     inet6-adr: ::1/128 Rozsah:Počítač
     AKTIVOVÁNO SMYČKA BĚŽÍ MTU:16436 Metrika:1
     RX packets:901 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:901 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     kolizí:0 délka odchozí fronty:0
     RX bytes:53430 (52.1 KiB) TX bytes:53430 (52.1 KiB)

Zkráceně pak:

[seloutky@thanatos home]$ su
Password
[root@thanatos home]# ifconfig | grep HW
eth0   Link encap:Ethernet HWadr 00:4F:4E:61:00:11
eth1   Link encap:Ethernet HWadr 00:02:A5:84:22:33

Příklad "ip a"

buddha@devitka:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
  inet6 ::1/128 scope host
   valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:1c:12:34:7a:65 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 147.32.1.2/24 brd 147.32.1.2 scope global eth0
  inet6 2001:718:2:91:21c:1234:fec7:7a65/64 scope global dynamic
   valid_lft 7097sec preferred_lft 3497sec
  inet6 fe80::21c:c0ff:fe12:3465/64 scope link
   valid_lft forever preferred_lft forever

Symbian

Na telefonu zadejte kod *#62209526# jako by jste chtěli volat. Po zadání se objeví na displeji vaše MAC adresa.

Jmenné prostory

Varianty
Akce