VEDENI:Dokumenty:Zapisy:Program

Z wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Program příští schůze

Místo a čas konání

KDE: Zasedací místnost Blok 7
KDY: 13. 9. 2017 20:00
Předsedající: Václav Pužman
Tajemník představenstva:

Návrh bodů na schůzi

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)

1) Schválení zápisu z 13. 6. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)

2) Schválení čerpání z rezervy - chybné odhady [10 min, hlasování] (V. Pužman)

 Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy ve výši 19967 Kč na uhrazení odvodů z členských příspěvků.
 Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy ve výši 97256 Kč na uhrazení podílu provozních nákladů sdílených se Studentskou unií ČVUT.

3) Informace z předpisové skupinky [20 min, informativní] (V. Pužman, J. Rubáš)

4) Odpuštění členských příspěvků ZS 2017 [20 min, hlasování] (V. Pužman)

 Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků pro ZS 2017 dle návrhu zaslaného do konference Vedení 11. 9. 2017.

5) Návrh na jmenování nových zasloužilých a VIP členů [15 min, hlasování] (J.Šejna)

6) Různé (Informativní, bez hlasování)

Pravidla přidávání bodů

 • Bod k projednání na schůzi představenstva může navrhnout každý člen klubu Silicon Hill (nejlépe po předchozí konzultaci s členem představenstva), navrhovatel bodu se do závorky v nadpisu podepíše
 • Navrhovatel bodu musí v nadpisu uvést časový limit, během kterého svůj bod představí.
 • K bodům přidejte podrobnosti a přiložte veškeré podklady.
 • Navrhovatel musí svůj bod představit emailem zaslaným na vedeni@sh.cvut.cz a klub@lists.sh.cvut.cz. Předmět emailu nechť splňuje vzor: "[Bod schůze DD.MM.YYYY] Nákup SH jaderné hlavice" a obsahovat by email měl detailní popis bodu, pokud to téma vyžaduje tak i varianty řešení s uvedenými klady a zápory.
 • Navrhovateli je doporučeno k představení bodu přidat také znění usnesení, které by chtěl schvalit.
 • Body a jejich pořadí v programu bude schváleno na začátku zasedání.
 • Předsedající má právo časové limity upravit, stejně tak i pořadí bodů a to nejpozději den před schůzí. Tyto úpravy je vhodné konzultovat s navrhovatelem bodu.

Tajemník představenstva

 • Vybere termín a místo schůze, předseda následně vyhlásí schůzi
 • Připraví podle programu zápis schůze
 • Připraví přílohy k zasedání a včetně připravného zápisu vše v jednom mailu zašle do vedeni@sh.cvut.cz nejpozději 48h před schůzi
 • Zajistí zapisovatele (vzor pro zápis naleznete zde: http://zapisy.sh.cvut.cz/last/)
 • Zajistí případně občerstvení
 • Tajemníkem představnstva jsou postupně členové představenstva
 • Pohlídá aby byl zápis zaslán do konference vedení
Jmenné prostory

Varianty
Akce