Server Housing

Z wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Lidé s přístupem do server-housingu

Máte zájem umístit stroj v server-housingu?

Pokud jste aktivními členy (= členy, kteří se podílejí na chodu klubu), tak kontaktuje správce pro bližší informace.

Informace ohledně běhu server-housingu

Tímto prosím všechny uživatele strojů, aby se přihlásili k odběru konference hosting4@lists.sh.cvut.cz. Budou zde posílány informace ohledně závažných zásahu do běhu serverovny.

Stroje umístěné v server-housingu (stav k 20.03.2011, ∑19 strojů)

VIP

 1. andromeda.sh.cvut.cz | Dušan Havlík | UID: 4119
 2. bobek.sh.cvut.cz | Antonín Král | UID: 3067
 3. dastych.sh.cvut.cz | Tomáš Valenta | UID: 4239
 4. duck.sh.cvut.cz | Martin Kačer | UID: 1567
 5. fir/lin/wok.sh.cvut.cz | Vít Kuchař | UID: 4471 | aktivní HW firewall
 6. hell.sh.cvut.cz | Jaroslav Klaus | UID: 1628
 7. javor2.sh.cvut.cz | Radovan Igliar | UID: 8492 | VIP do 18.11.14 (zasloužilý člen)
 8. lojza.sh.cvut.cz | Jindřich Fučík | UID: 1235
 9. marta.sh.cvut.cz | Ondřej Čečák | UID: 10886

Ostatní

 1. chronos.sh.cvut.cz | Peter Sabolčák | UID: 10367
 2. enigma.sh.cvut.cz | Tomáš Bublík | UID: 7065
 3. kravicka.sh.cvut.cz | Jan Pospíšil | UID: 14480
 4. lama.sh.cvut.cz | Zbyněk Čech | UID: 4640
 5. mars.sh.cvut.cz | Jakub Římek | UID: 2816
 6. marigan.sh.cvut.cz | Radim Roška | UID: 10835
 7. oblacek.sh.cvut.cz | Lukáš Kužel | UID: 8097
 8. redserver.sh.cvut.cz | Jan Rohan | UID: 14826
 9. sheldon.sh.cvut.cz | Radek Beňo | UID: 10813
 10. sg1.sh.cvut.cz | Martin Dubec | UID: 8231

Klubové stroje/zařízení umístěné v server-housingu (stav k 27.10.2010)

 • APC UPSka zálohující rackové stroje
 • 1x klimatizace
 • backup.sh.cvut.cz | Jiří Jánský | UID: 11923 | rack
 • dvb-s.sh.cvut.cz | Ondřej Caletka | UID: 9342 | rack
 • dvb-t.sh.cvut.cz | Ondřej Caletka | UID: 9342 | rack
 • meteo4.sh.cvut.cz | Radim Roška | UID: 10835
 • kamerahousing.sh.cvut.cz | ? | UID: ?
 • kvm-h4-1.sh.cvut.cz | Lukáš Kužel | UID: 8097 | rack
 • kvm-h4-2.sh.cvut.cz | Lukáš Kužel | UID: 8097 | rack
 • netacad.sh.cvut.cz | Tomáš Řehoř/Martin Pína | UID: 9896
 • pdu-h4-1.sh.cvut.cz | Lukáš Kužel | UID: 8097
 • pdu-h4-2.sh.cvut.cz | Lukáš Kužel | UID: 8097
 • pdu-h4-3.sh.cvut.cz | Lukáš Kužel | UID: 8097
 • pdu-h4-4.sh.cvut.cz | Lukáš Kužel | UID: 8097 | rack
 • rxsat.sh.cvut.cz | Martin Bruchanov | UID: 7826 | rack
 • studovna4.sh.cvut.cz | Petr Přikryl | UID: 12600

Provozní řád server-housingu Studentské unie ČVUT klubu Silicon Hill na bloku 4

Správcem „Server-housingu Studentské unie ČVUT klubu Silicon Hill na bloku 4“ (dále jen „server-housing“) je občanské sdružení Studentská unie ČVUT a v jejím rámci klub Silicon Hill, adresou Zikova 4, 166 36 Praha 6.

 1. Provozovatel
  1. Provozovatelem server-housingu je Studentská unie ČVUT, klub Silicon Hill.
  2. Správce server-housingu je jmenován předsedou klubu z řad členů klubu Silicon Hill. Pokud nemůže vykonávat správu server-housingu, správcem se stává předseda klubu. Správce server-housingu jmenuje své zástupce z řad klubu Silicon Hill.
 2. Všeobecné údaje

Záchranná služba: 155
Požární útvar: 150
Policie ČR: 158
Městská policie: 156

Správce server-housingu:
Lukáš Kužel
pokoj: 4/219
email: l.kuzel@sh.cvut.cz
ICQ: 68975807
Jabber: firestone@jabber.org
Telefon: (+420) 724 782 530 (klubový, O2)

 1. Pravidla server-housingu
  1. Server-housing slouží aktivním členům klubu Silicon Hill k umístění počítače a připojení do sítě klubu Silicon Hill.
  2. Umístění počítače musí schválit správce server-housingu.
  3. V server-housingu může mít jedna osoba maximálně jeden počítač.
  4. Počítač musí být před umístěním do server-housingu označený následujícím způsobem:
 2. z přední, zadní, horní a obou postranních ploch musí být počítač polepen samolepícím štítkem, který bude obsahovat kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, e-mail) majitele a jméno umisťovaného počítače, pod kterým bude počítač zapsán do DUSPSu.
  1. Majitel počítače plně zodpovídá za jeho skutečný fyzický stav a za obsah jeho pevných disků popř. jiných paměťových médií.
  2. Majitel počítače musí před jeho umístěním do server-housingu podepsat „Protokol o umístění počítače v server-housingu“ v kanceláři Studentské unie ČVUT klubu Silicon Hill. Takovýto protokol bude sloužit jako doklad k umístění počítače pro správce server-housingu či jeho zástupce.
  3. Vzor protokolu o umístění počítače v server-housingu se stává nedílnou součástí Provozního řádu server-housingu.
  4. Správce server-housingu nebo jím pověřený zástupce může kdykoliv odpojit umístěný počítač, pokud pojme podezřeni, že daný počítač porušuje Provozní řád server-housingu, platné předpisy klubu Silicon Hil či platné právní předpisy ČR (zejména právní předpisy na ochranu duševního vlastnictví). Správce server-housingu rozhoduje o zrušení umístění počítače.
  5. Do prostoru server-housingu smí člen klubu vstupovat pouze společně se správcem server-housingu nebo jeho zástupcem.
  6. V prostoru server-housingu je zakázána jakákoliv manipulace se zařízením či vybavením server-housingu vyjma majitelem vlastněného počítače a vyjma připojení a odpojení monitory, myši a klávesnice, která je umístěna v server-housingu.
  7. Majitel počítače zodpovídá za poškození server-housingu, ostaního vybavení a dalších umístěných počítačů jím vneseným počítačem případně dalším vneseným vybavením.
  8. Další potřebné vybavení smí majitel počítače vnášet do prostoru server-housingu pouze pro předchozím písemném povolení správce server-housingu. Takto vnesené vybavení musí být označeno stejným způsobem jako umístěné počítače.
  9. Výjimku k umístnění více počítačů uděluje písemně správce server-housingu. Poté následuje totožná procedura jako při umisťování prvního počítače.
  10. Uživatel smí umístit do prostoru server-housingu pouze počítač, který je v souladu s platnými předpisy Pravidel užívání sítě klubu Silicon Hill a v souladu s právní úpravou legislativy České republiky, tj. zejména v souladu s právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví. Uživatel se zavazuje provozovat počítač podle platných Pravidel užívání sítě klubu Silicon Hill a v souladu s právní úpravou legislativy České republiky, zejména s právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví. 
 3. Závěrečná ustanovení
  1. Provozní řád server-housingu nabývá platnosti dnem 26. 9. 2008.
  2. Provozní řád server-housingu je možné upravovat na základě vzniklých situací správcem server-housingu, po přednesení úprav příslušnému orgánu a schválení úprav příslušným orgánem.
  3. Počítače umístěné v server-housingu před platností tohoto Provozního řádu server-housingu musí splnit povinnosti stanovené tímto Provozním řádem před začátkem jeho platnosti.

 

V Praze dne 26. 09. 2008

Jmenné prostory

Varianty
Akce