SHliga

Z wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Vedoucí projektu: Milan Hora

web: ShLiga.sh

Obsah

Záměr

Cílem tohoto projektu je sdružovat komunitu hráčů hrajících on-line počítačové hry a poskytnout jim určité zázemí v podobě serverů, turnajů a lig, kde by mezi sebou mohli měřit své dovednosti, jako se to již obdobně děje v případě fotbalové Strahovské ligy.

Realizace

Naším záměrem je pořádání turnajů a lig na vysokoškolské mezikolejní úrovni. Zúčastnit by se jich mohl každý vysokoškolák (v případě týmových her každý tým složený z vysokoškoláků) obývající vysokoškolské koleje z celé České Republiky (v úvahu lze brát v dalších ročnících i Slovensko).

Liga bude rozdělena do jednotlivých sekcí a každý její ročník by měl časově pokrývat rámec jednoho semestru.

Každá sekce (rozuměj počítačová hra) by měla mít svého administrátora/administrátory, který by připravil pravidla pro svou sekci a staral se o hladký průběh jednotlivých akcí.

Dále by zde měl být správce/správci serverů jako takových. Ten by se měl starat o instalaci a nastavení herních serverů určených pro jednotlivé počítačové hry a dále by měl průběžně dohlížet na jejich běh, aby bylo dosaženo vysoké kvality.

Výběr her je v podstatě omezený jen tím, zda se dokáže seskupit dostatečně početná herní komunita, která bude mít zájem se těchto akcí zúčastnit.

Liga se samozřejmě neobejde bez webových stránek obsahujících jednotlivé sekce, kde účastníci naleznou všechny potřebné informace o organizaci, průběhu, administrátorech, pravidlech, rozpisech jednotlivých zápasů v sekcích, stavech serverů a další doplňující informace.

Díky AVC jsme schopni probíhající zápasy s nutným minimálním zpožděním přenášet streamem a zprostředkovat je tak i širšímu okruhu zájemců. Zde se nabízejí hned dvě možnosti, jak tento přenos uskutečnit

  • distribuovat ho podobně jako přenos televizních stanic, tj. každý zájemce by měl možnost připojit se ze svého PC a sledovat vybraný zápas
  • uspořádat hromadnou projekci ve vybraných prostorách na SH (zde by bylo nejdříve nutné zjistit, jaký bude počet případných zájemců a o případné realizaci uvažovat teprve po dosažení určité kvóty)

V prvním ročníku zatím počítáme pouze s jednou sekcí pro hru Counter-Strike verze 1.6 a to především z důvodu široké hráčské základny a masové popularity této hry i její verze 1.6. Hodláme nasbírat zkušenosti s organizací a průběhem soutěže a zároveň udělat tomuto projektu nejen mezi účastníky dobré jméno a přilákat další nové do druhého ročníku. Dále je naším záměrem provést během prvního ročníku ligy určitý průzkum mezi potencionálními účastníky za účelem zjištění jejich zájmu o rozšíření ligy o konkrétní sekce v druhém ročníku.


Sponzorovi nabízíme

  • Logo na plakátech na akademické půdě ČVUT
  • Logo na webových stránkách projektu
  • Logo v online přenosech


Předpokládaný počet lidí

  • min. tucet týmů
  • oslovíme cca 5tisíc lidí
Jmenné prostory

Varianty
Akce