Program další schůze představenstva

Z wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zasedání představenstva klubu Silicon Hill Studentské unie ČVUT

Nadcházející zasedání: 4. 11. 2009 - 20:30, klubovna blok 7

Zápisy ze schůzí představenstva - Schválené, Neschválené

Program schůze xx. 11. 2009

Pravidla přidávání bodů:

  • Bod k projednání na schůzi představenstva může navrhnout každý člen klubu Silicon Hill (nejlépe po předchozí konzultaci s členem

představenstva), navrhovatel bodu se do závorky v nadpisu podepíše

  • K bodům přidejte podrobnosti a přiložte veškeré podklady.
  • Body a jejich pořadí v programu bude schváleno na začátku zasedání.

0) Schválení zápisu z minulé schůze ze dne 4. 11. 2009 (zapisovatel)


1) Pozastavení členství Tomáši Metelkovi na 99 dní za porušení pravidel sítě (Metalíza)

Konkrétně se jedná o § 5 odst. 2 písm a).

Jednalo se o to, že jsem v období 7. 4. 2009 - 15. 7. 2009 několikrát použil účet update-gw, který slouží pouze pro potřeby automatických updatů síťových prvků DUSPSem, nad rámec potřeb těchto updatů (rámec potřeb = automatické skripty, kontrola případných chyb, manuální otestování nových featur před nasazením).

To "nadstandardní" použití spočívalo zhruba v následujících věcech:

  • 7.4. – přečíslování VLAN na HK
  • 11.-12.4. – nastavení ACL (router + terminal) proti hackerům, přesunutí access switchů na HK z uživatelské VLAN do separatní management VLAN
  • 14.-17.4. – dokončení přesunu access switchů do management VLAN, uklizení po sobě
  • někdy v průběhu června – přesunutí management VLANy (vč. access switchů) z veřejného rozsahu na privátní
  • 7.7. – "kouzlení" s GW kvůli rozbitému směrování IPv6 na bloku 9 – viz admins 14.7. 10.17
  • 15.7. – pokus o odstranění "porno-díry"
  • + drobnosti typu: opravit nastavení NTP

Jelikož je z výše uvedeného patrné, že se jednalo v podstatě o soustavné porušování onoho ustanovení, a jelikož v těchto případech zastávám názor "oko za oko, den za den" (viz schůze představenstva 1. 10. 2008), tak navrhuji pozastavení členství na stejnou dobu (pokud správně počítám, tak je to 99 dní).

2) Udělení VIP členství Zdeňku Horákovi (UID: 7351) (Olymp2)

Navrhuju udělit VIP status Czendovi alias Zdeňku Horákovi především za jeho neúnavnou práci v PR Silicon Hill, kde vytvořil celou řadu inovativních PR materiálů jako třeba průvodce strahováka, taktéž za usilovnou práci při prezentaci klubu a to nejen na půdě ČVUT ať už formou neotřelého představení na ACSA ve stylu vietnamský stánek s textilem či programu na plese SU, kde i kameny padaly z Petřínské rozhledny směrem na Silicon Hill, tajné noční mise se středníkem aditivovaným horkými novinkami ze SH či hlasovým doprovodem prakticky všech propagačních videí SU té doby včetně legendárního SiliconHill doom videa. Krom vyznamných PR aktivit působil až do svého zvolení prezidentem SU jako místopředseda klubu, kde i přes svoji trpící duši kreativce sváděl uspěšné bitvy s klubovou byrokracií a přinášel do tehdy vypjaté doby hlas klidné diplomacie. Za to a také za vše ostaní, co nebylo zmíněno, avšak není zapomenuto a čím se czdenda nesmazatelně vryl do historie klubu si toto nejvyšší ocenění zaslouží. Czenda je velmi výraznou osobností nejen klubu ale i celé SU a právě pro ocenění těchto osobností je dle mého status VIP určen.

3) Udělení stavu zasloužilý člen (Olymp2)

Radovan Igliar UID: 8492

Ondřej Čečák UID: 10886


X) Různé

Jmenné prostory

Varianty
Akce