Modelland

Z wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m
Řádka 88: Řádka 88:
 
| '''Vedoucí projektu:'''|| || ||'''modelland@siliconhill.cz'''  || ||
 
| '''Vedoucí projektu:'''|| || ||'''modelland@siliconhill.cz'''  || ||
 
|- style="background: #ECF1FC;"
 
|- style="background: #ECF1FC;"
||Pavel Boček ||Behemot||6/345 ||modelland@siliconhill.cz|| ||
+
||Simona Strádalová ||Simona||6/338 ||modelland@siliconhill.cz|| ||
 
|- style="background: #FFF5CF;"
 
|- style="background: #FFF5CF;"
 
| '''Správci:'''||||||  || ||
 
| '''Správci:'''||||||  || ||
Řádka 94: Řádka 94:
 
||Petr Rejman || Petr ||6/337 ||modelland@siliconhill.cz|| ||
 
||Petr Rejman || Petr ||6/337 ||modelland@siliconhill.cz|| ||
 
|- style="background: #ECF1FC;"
 
|- style="background: #ECF1FC;"
||Ivan Brych || Ivan ||6/429 ||modelland@siliconhill.cz|| ||
+
||Alena Sedláčková || Alena ||6/340 ||modelland@siliconhill.cz|| ||
 +
|- style="background: #ECF1FC;"
 +
||Barbora Markovová || Barbora ||6/330 ||modelland@siliconhill.cz|| ||
 
|}
 
|}
  
 
[[Category: Projekty]]
 
[[Category: Projekty]]

Verze z 31. 3. 2018, 20:30

Projekt Modelland

Modelland slouží jako místnost-modelárna pro zpracování školních modelů a k dalším modelářským činnostem členů klubu SH. Byl spuštěn za podpory klubu Silicon Hill v letním semestru 2011. Nachází se ve třetím patře-jih bloku 6. Pro návštěvu modelárny se seznamte s provozním řádem a proveďte rezervaci.

Rezervace

Modelland stoly.jpg

Návštěvníci zde mají přímo k dispozici:

 • řezačku na polystyren Styrocut-3-complete (se sadou pro vodorovné, šikmé a kulaté řezání, šlapacím spínačem aj.)
 • řezačku na polystyren Proxxon StyroCut
 • řezačku na papír
 • pracovní plochu
 • drobné až střední nářadí (brusné houbičky a papíry, řezáky, kleště, kladivo, pilky, šroubováky, inbusy, svěrák, stojan na vrtačku…)
 • chladničku (na krátkodobý provoz)
 • rádio

Dále si mohou návštěvníci pro práci v modelárně vypůjčit:

 • akuvrtačku
 • přímočarou pilu
 • barvy a lepidla nejen na polystyren
 • rozpouštědla
 • laminační lepidlo v archu
 • tavnou pistoli


Pro návštěvu modelárny se seznamte s provozním řádem a proveďte rezervaci (zde).

 • KONTAKTUJTE nás raději na ofiko mail min. den PŘEDEM, pokud chcete mít jistotu, že někdo ze správců vám bude k dispozici a předá klíče v době vaší rezervace (případně se dohodneme na dřívějším předání klíče)


Zobrazení externích informací bohužel vyžaduje povolený JavaScript. Pro zobrazení informací si ho, prosím, povolte.

Provozní řád Modellandu

§1 Tento interní předpis platí pro všechny zájmové místnosti projektu Modelland (dále jen ML) uvedené v interním předpisu Seznam zájmových místností.

§2 Návštěvníkem se rozumí každý člen klubu Silicon Hill, který se aktivně účastní provozu modelárny. Návštěvníky jsou i přítomní správci.

§3 Návštěvník je povinen dbát na pořádek v modelárně a po skončení práce své pracoviště uklidit. Pokud má při odchodu návštěvník v modelárně rozdělanou práci, je povinen ji označit (oč se jedná, kdo je zodpovědný za uklizení, případně dodělání) a umístit mimo pracovní plochy.

§4 Do modelárny mají návštěvníci přístup pouze po rezervaci, se svolením správce ML (= zapůjčení klíčů).

§5 V modelárně je možné používat i vybavení, které je běžně nedostupné. Návštěvník o tom musí správce informovat. Ten mu poskytne klíč navíc. Každý, kdo používá toto vybavení je zodpovědný za to, že bude i po jeho činnosti v kvalitě a kvantitě odpovídající době před zapůjčením.

§6 V případě více návštěvníků je za vybavení zodpovědná osoba, která si vypůjčila klíče.

§7 Použití zařízení (vybavení) zapisuje návštěvník do přiloženého zápisníku.

§8 Každý návštěvník ML je povinen nahlásit jakoukoliv zjištěnou závadu správci ihned bez odkladu (nikoliv až při vracení klíčů od místnosti).

§9 V modelárně je zakázáno kouřit, nedoporučuje se jíst ani pít na pracovišti.

§10 Tím, že návštěvníci používají vybavení modelárny, berou na sebe veškerou zodpovědnost za případné škody vzniklé chybným použitím vybavení a způsobená zranění. (Není-li si návštěvník jistý použitím, dotáže se správce)

§11 Návštěvník nesmí z modelárny odnášet jakékoliv vybavení, zařízení či spotřební materiál. Výjimky formou výpůjček lze realizovat jen se souhlasem správce a po zapsání do knihy výpůjček.

§12 Návštěvník je povinen nahlásit správci každý úraz, který se stal v rámci provozu modelárny.

§13 Návštěvník je povinen se před započetím práce seznámit s obsluhou používaných přístrojů a vybavením modelárny, požadavek na seznámení sdělí správci při přebrání klíčů.

§14 Návštěvník je povinen se při každé návštěvě před započetím práce zapsat do knihy návštěv. Svým podpisem v knize návštěv potvrzuje, že se seznámil s tímto interním předpisem, porozuměl mu a souhlasí s jeho dodržováním.


Modelland odpad.jpg

Umístění a kontakty

 • Místnost naleznete na bloku 6 ve 3. patře.
 • Klíče od Modellandu dostanete u někerého správce, nejlépe po předchozí domluvě
 • Oficiální e-mail: modelland@siliconhill.cz
  • KONTAKTUJTE nás raději na ofiko mail min. den PŘEDEM, pokud chcete mít jistotu, že někdo ze správců vám bude k dispozici a předá klíče v době vaší rezervace případně se dohodneme na dřívějším předání klíče)


Jméno Nick Pokoj E-mail ICQ Jabber
Vedoucí projektu: modelland@siliconhill.cz
Simona Strádalová Simona 6/338 modelland@siliconhill.cz
Správci:
Petr Rejman Petr 6/337 modelland@siliconhill.cz
Alena Sedláčková Alena 6/340 modelland@siliconhill.cz
Barbora Markovová Barbora 6/330 modelland@siliconhill.cz
Jmenné prostory

Varianty
Akce