MikroC

Z wiki.siliconhill.cz
Verze z 11. 2. 2013, 06:50; Brt (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Obsah

Přednáškový cyklus Úvod do programování mikročipů v jazyce C

Kurzy MikroC a MikroC ext byly ukončeny. V současné době se připravují osnovy.

Anotace:

Přednášky jsou zaměřené na seznámí s programováním mikrokontrolérů s jádrem ARM Cortex-M3 od společnosti Luminary Micro. Cílem kurzu je naučit posluchače samostatně vytvořit jednoduchou aplikaci, od psaní zdrojového kódu, kompilaci, interakci s realtime operačním systémem a nahrání do vývojového kitu.

Stručné osnovy přednášek a cvičení:

 • Binární čísla
 • Základy programovacího jazyka C
 • Rozšířené základy jazyka C
 • Programování mikrokontroléru
 • Programování s využitím realtime operačního systému

Rozšířené osnovy přednášek

Literatura:

 • Výrobce mikrokontrolérů [1]
 • Realtime OS [2]
 • Užitečné informace o FreeRTOS a LM3S8962 [3]
 • Informace o jazyce C [4]
 • Informace o binárních číslech [5]
 • Herout, Pavel: Učebnice jazyka C. KOPP, ISBN: 978-80-7232-351-7.
 • Yiu, Joseph: The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3. Elsevier, ISBN: 978-0-7506-8534-4.

Požadované znalosti:

Kurz Základy jazyka C se zabývá danou problematikou od úplného začátku. Proto je vhodný zejména pro začátečníky.

Kurz Rozšířené základy jazyka C navazuje na předchozí kurz. Jde zejména o využití znalostí jazyka při psaní programů pro mikrokontrolér.

Doplňující informace z přednášek a aktuality:

Binární čísla

Tento cyklus vznikl za vydatné pomoci a podpory společnosti IMA,s.r.o.

Jmenné prostory

Varianty
Akce