KLUB:Struktura

Z wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Struktura klubu

Kdo je prezident SU ČVUT?

 • Prezident Studentské unie ČVUT o.s., je nejvyšším a jediným statutárním zástupcem občanského sdružení a je volen studentským parlamentem.
 • Prezident má svoji centrálu Studentské unie.
 • Další informace na webu, kde najdete i organizační strukturu SU ČVUT.

Kdo je předseda klubu SH?

 • Předseda klubu Silicon Hill, je nejvyšší představitel klubu Siliocon Hill a je volen představenstvem.
 • Zastupuje klub navenek a je hlavním správcem domény a připojení sh.cvut.cz.
 • Určuje si svého místopředsedu, kterého schvaluje představenstvo.
 • Určuje si svoji centrálu.

K čemu je centrála?

 • Centrála je výkonný orgán klubu, který si volí předseda a schvaluje jej představenstvo.
 • Centrála je poradní orgán předsedy.
 • Stará se společně s předsedou o klidný chod klubu a předkládá představenstvu podněty ke schválení a rozhodnutí.
 • Předseda na centrálu deleguje část svých pravomocí a povinností.
 • Další aktuální informace zde

K čemu je představenstvo?

 • Představenstvo klubu je rozhodovací orgán klubu.
 • Je složen ze zástupců bloků, celoklubových zástupců a předsedy.
 • Určuje směřování klubu.
 • Je odpovědné za veškeré dění v klubu, neboť je nejvyšším rozhodujícím orgánem.
 • Další aktuální informace zde

Kdo jsou vedoucí projektů?

 • Vedoucí projektů zastupují jednotlivé projekty klubu.
 • Jsou zodpovědní za projekt a jeho fungování.
 • Jsou delegování předsedou klubu, který jim udílí jejich pravomoce a povinnosti.
 • Další aktuální informace zde

Kdo jsou aktivní členové?

 • Aktivní člen je takový, který jakýmkoliv způsobem přispívá k chodu, rozvoji a fungování klubu.
 • Mohou jimi být členové projektů, osoby starající se o síť na bloku či o chod samotného bloku a zájmových místností, správci serverů a služeb, ... .
 • Aktivní členové mohou mít odpuštěno placení členského příspěvku klubu Silicon Hill či mohou získat různé další výhody, kterými klub pro své aktivní lidi disponuje.
 • Další aktuální informace zde

Kdo jsou pasivní členové?

 • Jsou to takoví členové klubu Silicon Hill, kteří jen užívají plodů práce aktivních lidí a nepodílí se na rozvoji klubu.
 • Pasivní členové musí platit členský příspěvek klubu Silicon Hill.
 • BFU = Běžný Franta Uživatel.
 • Další aktuální informace zde

</protect> <ProtectedSite>

Organizační diagram Studentské unie ČVUT,

klubu Silicon Hill
Prezident Studentské unie ČVUT
(nyni neni - brzy budou volby)
Předseda klubu Silicon Hill
(nyni neni - brzy budou volby)
Představenstvo klubu Silicon Hill Centrála klubu Silicon Hill
Vedoucí projektů
Aktivní členové klubu
Pasivní členové klubu

Jmenné prostory

Varianty
Akce