KLUB:Historie

Z wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 16: Řádka 16:
 
K počítačové síti jsou připojeny bloky 2, 3, 4, 8 a 9. Routování sítě zajišťují blokové servery, počítačová síť je vystavěna na technologii koaxiálních rozvodů 10Base2, tj. 10Mb sdílené pásmo pro každý segment (většinou patro). Blokové servery s množstvím síťových karet (1 uplink, zbytek segmenty) jsou kategorie 386 a 486. Páteřní síť areálu je optická. Na každý blok vedou 2 páry vláken, 1 pár je využit pro počítač hospodářky, druhý pár zajišťuje chod SPS. Sítě SÚZu a SPS jsou tedy fyzicky odděleny. Optická vlákna jsou propojena optickým opakovačem a přes Cisco router připojeny do sítě ČVUT. K připojení slouží mikrovlné pojítko SkyWalker 2x4Mbit z bloku 10 na FEL Karlovo náměstí. Záložní linka 64 kb přes modem Nokia a pevnou telefonní linku do Dejvic na OVC (později VC, dnes VIC),v iz [[Topologie-site-1996.gif|topologie sítě]].
 
K počítačové síti jsou připojeny bloky 2, 3, 4, 8 a 9. Routování sítě zajišťují blokové servery, počítačová síť je vystavěna na technologii koaxiálních rozvodů 10Base2, tj. 10Mb sdílené pásmo pro každý segment (většinou patro). Blokové servery s množstvím síťových karet (1 uplink, zbytek segmenty) jsou kategorie 386 a 486. Páteřní síť areálu je optická. Na každý blok vedou 2 páry vláken, 1 pár je využit pro počítač hospodářky, druhý pár zajišťuje chod SPS. Sítě SÚZu a SPS jsou tedy fyzicky odděleny. Optická vlákna jsou propojena optickým opakovačem a přes Cisco router připojeny do sítě ČVUT. K připojení slouží mikrovlné pojítko SkyWalker 2x4Mbit z bloku 10 na FEL Karlovo náměstí. Záložní linka 64 kb přes modem Nokia a pevnou telefonní linku do Dejvic na OVC (později VC, dnes VIC),v iz [[Topologie-site-1996.gif|topologie sítě]].
  
Na podzim roku 2006 dochází k prudkému nárůstu počtu uživatelů. V březnu bylo současně připojeno necelých 100 počítačů, v prosinci necelých 300, zajímavé statistiky jsou na [http://web.archive.org/web/19970110061630/www.sh.cvut.cz/statistics.html|webarchive.org].
+
Na podzim roku 2006 dochází k prudkému nárůstu počtu uživatelů. V březnu bylo současně připojeno necelých 100 počítačů, v prosinci necelých 300, zajímavé statistiky jsou na [http://web.archive.org/web/19970110061630/www.sh.cvut.cz/statistics.html webarchive.org].
  
Pro studentskou počítačovou síť Strahov se začíná používat označení Silicon Hill, kde inspirací bylo kalifornské [http://cs.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley|Silicon Valley], světové centrum počítačového a technologického průmyslu. Své zajisté udělala i strahovské počítačové síti přidělená doména 3. řádu sh.cvut.cz.
+
Pro studentskou počítačovou síť Strahov se začíná používat označení Silicon Hill, kde inspirací bylo kalifornské [http://cs.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley Silicon Valley], světové centrum počítačového a technologického průmyslu. Své zajisté udělala i strahovské počítačové síti přidělená doména 3. řádu sh.cvut.cz.
  
 
== 1997 ==
 
== 1997 ==
 
Linka mezi bloky je zvýšena na 10 Mb, k síti jsou připojeny bloky 2-11. Počet uživatelů dále strmě roste.
 
Linka mezi bloky je zvýšena na 10 Mb, k síti jsou připojeny bloky 2-11. Počet uživatelů dále strmě roste.
 +
 +
Na jaře byla obnovena činnost studentské samosprávy, která navázala na nefungující organizaci z roku 1990. Studentská samospráva Strahova si stanovila za cíl pečovat o studenty bydlící na kolejích Strahov a stravující se ve strahovské menze. O rok později se ukázalo, že obnovená organizace má co říci ve vztahu studenti-SÚZ-vedení ČVUT.
  
 
V říjnu začínají senátoři AS ČVUT připravovat vznik Studentské unie.
 
V říjnu začínají senátoři AS ČVUT připravovat vznik Studentské unie.
  
 
== 1998 ==
 
== 1998 ==
1. ledna vstoupil v platnost nový vysokoškolský zákon, který zrušil po desítky let funkční status "akademická půda". V praxi to znamenalo, že od tohoto dne již nepotřebovala policie souhlas rektora ČVUT k zásahu proti nelegálním aktivitám. Tento den znamená počátek nové éry boje proti nelegálním aktivitám, převážně pirátství na počítačové síti.
+
* 1. ledna vstoupil v platnost nový vysokoškolský zákon, který zrušil po desítky let funkční status "akademická půda". V praxi to znamenalo, že od tohoto dne již nepotřebovala policie souhlas rektora ČVUT k zásahu proti nelegálním aktivitám. Tento den znamená počátek nové éry boje proti nelegálním aktivitám, převážně pirátství na počítačové síti.
  
27. ledna jsou schváleny stanovy vznikající Studentské unie ČVUT.
+
* 27. ledna jsou schváleny stanovy vznikající Studentské unie ČVUT.
  
10. února vznikla Studentská unie ČVUT registrací na ministerstvu vnitra.
+
* 10. února vznikla Studentská unie ČVUT registrací na ministerstvu vnitra.
  
V dubnu zvedlo připravované prudké zdražení kolejného (z 510 na 780 Kč měsíčně) vlnu odporu. Proběhla demonstrace strahováků na Staroměstském náměstí a připravoval se i hromadný spánek tamtéž. Policie akci ve 22:00 rozpustila a protesty se přenesly na Strahov. Symbolem protestu byly žluté letáky, vylepené na oknech kolejí. "Žlutá revoluce" přinesla veřejné setkání na ploše mezi bloky za přítomnosti ministra školství Sokola a několika rektorů vysokých škol. Dvě organizace zastupují studenty, OVSP (organizační výbor studentského protestu) jako ti "zlí" a SSS (Studentská samospráva Strahova) jako ti "hodní". Připravovaná blokáda vchodu do ministerstva školství a hromadné neplacení kolejného se nekonalo. Byl ovšem založen 3 Kč fond na dovybavení kolejí a studentské samosprávy získaly vliv na rozhodování o ubytování a stravování studentů.
+
* V dubnu zvedlo připravované prudké zdražení kolejného (z 510 na 780 Kč měsíčně) vlnu odporu. Proběhla demonstrace strahováků na Staroměstském náměstí a připravoval se i hromadný spánek tamtéž. Policie akci ve 22:00 rozpustila a protesty se přenesly na Strahov. Symbolem protestu byly žluté letáky, vylepené na oknech kolejí. "Žlutá revoluce" přinesla veřejné setkání na ploše mezi bloky za přítomnosti ministra školství Sokola a několika rektorů vysokých škol. Dvě organizace zastupují studenty, OVSP (organizační výbor studentského protestu) jako ti "zlí" a SSS (Studentská samospráva Strahova) jako ti "hodní". Připravovaná blokáda vchodu do ministerstva školství a hromadné neplacení kolejného se nekonalo. Byl ovšem založen 3 Kč fond na dovybavení kolejí a studentské samosprávy získaly vliv na rozhodování o ubytování a stravování studentů.
  
17. června Akademický senát ČVUT pověřil tehdejšího prorektora Havlíčka vyřešením fungování studentské počítačové sítě pod Studentskou unií ČVUT. Za vydatné pomoci senátora Jaroslava Kuby za AS a celého vedení SPS, jmenovitě Jaroslava Klause se podařilo unikátní koncept správy kolejních sítí realizovat.
+
* 17. června Akademický senát ČVUT pověřil tehdejšího prorektora Havlíčka vyřešením fungování studentské počítačové sítě pod Studentskou unií ČVUT. Za vydatné pomoci senátora Jaroslava Kuby za AS a celého vedení SPS, jmenovitě Jaroslava Klause se podařilo unikátní koncept správy kolejních sítí realizovat.
  
29. září byl založen klub Silicon Hill, první klub Studentské Unie ČVUT. Byl založen bankovní účet klubu a dosavadní příspěvky na síť nahradily příspěvky členské. Koncem roku měl klub Silicon Hill 921 členů.  
+
* 29. září byl založen klub Silicon Hill, první klub Studentské Unie ČVUT. Byl založen bankovní účet klubu a dosavadní příspěvky na síť nahradily příspěvky členské. Koncem roku měl klub Silicon Hill 921 členů.  
  
Do konce roku se dalšími kluby Studentské unie staly kluby Pod-O-Lee a klub Sinkuleho koleje.
+
* Do konce roku se dalšími kluby Studentské unie staly kluby Pod-O-Lee a klub Sinkuleho koleje.
  
 
== 1999 ==
 
== 1999 ==

Verze z 6. 11. 2007, 20:47

Obsah

1990

Počátky organizované studentské činnosti sahají do roku 1990, kdy brzy po schválení zákona o sdružování občanů vzniká na tehdy monopolní SSM nezávislá Studentské samospráva Strahova. O její činnosti se toho mnoho neví a v porevoluční době pravděpodobně zanechala svojí činnosti po odchodu zakladatelů z kolejí Strahov.

1993

Na bloku 8 si studenti propojili své počítače do sítě. Mezi nimi byl jeden, který měl k dispozici druhý počítač a byl jej ochoten poskytnout jako Novellský server.

1994

Podobně jako na bloku 8 vznikaly počítačové sítě i na dalších blocích strahovských kolejí.

1995

Studentská počítačová síť na blocích 3, 8 a 9 na Strahově je připojena do sítě ČVUT. Připravuje se vznik občanského sdružení, které by počítačovou síť zastřešovalo. Rozhoduje se o struktuře sítě po blocích, kde každý blok bude mít svého voleného zástupce a vlastní blokový server se systémem Novell.

Více: Zpráva o současném stavu Studentské počítačové sítě z 25.5.2005

1996

K počítačové síti jsou připojeny bloky 2, 3, 4, 8 a 9. Routování sítě zajišťují blokové servery, počítačová síť je vystavěna na technologii koaxiálních rozvodů 10Base2, tj. 10Mb sdílené pásmo pro každý segment (většinou patro). Blokové servery s množstvím síťových karet (1 uplink, zbytek segmenty) jsou kategorie 386 a 486. Páteřní síť areálu je optická. Na každý blok vedou 2 páry vláken, 1 pár je využit pro počítač hospodářky, druhý pár zajišťuje chod SPS. Sítě SÚZu a SPS jsou tedy fyzicky odděleny. Optická vlákna jsou propojena optickým opakovačem a přes Cisco router připojeny do sítě ČVUT. K připojení slouží mikrovlné pojítko SkyWalker 2x4Mbit z bloku 10 na FEL Karlovo náměstí. Záložní linka 64 kb přes modem Nokia a pevnou telefonní linku do Dejvic na OVC (později VC, dnes VIC),v iz topologie sítě.

Na podzim roku 2006 dochází k prudkému nárůstu počtu uživatelů. V březnu bylo současně připojeno necelých 100 počítačů, v prosinci necelých 300, zajímavé statistiky jsou na webarchive.org.

Pro studentskou počítačovou síť Strahov se začíná používat označení Silicon Hill, kde inspirací bylo kalifornské Silicon Valley, světové centrum počítačového a technologického průmyslu. Své zajisté udělala i strahovské počítačové síti přidělená doména 3. řádu sh.cvut.cz.

1997

Linka mezi bloky je zvýšena na 10 Mb, k síti jsou připojeny bloky 2-11. Počet uživatelů dále strmě roste.

Na jaře byla obnovena činnost studentské samosprávy, která navázala na nefungující organizaci z roku 1990. Studentská samospráva Strahova si stanovila za cíl pečovat o studenty bydlící na kolejích Strahov a stravující se ve strahovské menze. O rok později se ukázalo, že obnovená organizace má co říci ve vztahu studenti-SÚZ-vedení ČVUT.

V říjnu začínají senátoři AS ČVUT připravovat vznik Studentské unie.

1998

 • 1. ledna vstoupil v platnost nový vysokoškolský zákon, který zrušil po desítky let funkční status "akademická půda". V praxi to znamenalo, že od tohoto dne již nepotřebovala policie souhlas rektora ČVUT k zásahu proti nelegálním aktivitám. Tento den znamená počátek nové éry boje proti nelegálním aktivitám, převážně pirátství na počítačové síti.
 • 27. ledna jsou schváleny stanovy vznikající Studentské unie ČVUT.
 • 10. února vznikla Studentská unie ČVUT registrací na ministerstvu vnitra.
 • V dubnu zvedlo připravované prudké zdražení kolejného (z 510 na 780 Kč měsíčně) vlnu odporu. Proběhla demonstrace strahováků na Staroměstském náměstí a připravoval se i hromadný spánek tamtéž. Policie akci ve 22:00 rozpustila a protesty se přenesly na Strahov. Symbolem protestu byly žluté letáky, vylepené na oknech kolejí. "Žlutá revoluce" přinesla veřejné setkání na ploše mezi bloky za přítomnosti ministra školství Sokola a několika rektorů vysokých škol. Dvě organizace zastupují studenty, OVSP (organizační výbor studentského protestu) jako ti "zlí" a SSS (Studentská samospráva Strahova) jako ti "hodní". Připravovaná blokáda vchodu do ministerstva školství a hromadné neplacení kolejného se nekonalo. Byl ovšem založen 3 Kč fond na dovybavení kolejí a studentské samosprávy získaly vliv na rozhodování o ubytování a stravování studentů.
 • 17. června Akademický senát ČVUT pověřil tehdejšího prorektora Havlíčka vyřešením fungování studentské počítačové sítě pod Studentskou unií ČVUT. Za vydatné pomoci senátora Jaroslava Kuby za AS a celého vedení SPS, jmenovitě Jaroslava Klause se podařilo unikátní koncept správy kolejních sítí realizovat.
 • 29. září byl založen klub Silicon Hill, první klub Studentské Unie ČVUT. Byl založen bankovní účet klubu a dosavadní příspěvky na síť nahradily příspěvky členské. Koncem roku měl klub Silicon Hill 921 členů.
 • Do konce roku se dalšími kluby Studentské unie staly kluby Pod-O-Lee a klub Sinkuleho koleje.

1999

 • s výjimkou bloku 12, připojený celý strahovský areál.
 • 1. ročník InstallFestu

2000

 • předsedou klubu se stal Antonín Král (bobek)
 • 2. ročník InstallFestu

2001

 • připojena část bloku 12 obývaná studenty ČVUT. Správa této části spadá pod blok 11.
 • v dubnu byla studenty vytvořena nová verze založená na SQL databázi a zabezpečeném webovém rozhraní - DUSPS
 • v listopadu se konal 1. ročník konference OpenWeekend
 • 3. ročník InstallFestu

2002

 • začátek rekonstrukce počítačové sítě
 • červen - 2. ročník konference OpenWeekend

2003

 • komplet zasíťovaný Strahov
 • předsedou klubu se stal Michal Medvecký (misk0)
 • březen - 3. ročník OpenWeekendu
 • říjen - založeno Audiovizuální centrum SH (AVC)
 • 4. ročník InstallFestu
 • 1. ročník CryptoFestu
 • podzim: Rekonstrukce sítě na stukturku blok4 (Zbyněk Čech), blok6 (Ladislav Dokulil) a blok7(Jan Fleišmann)

2004

 • předsedou klubu se stal Zbyněk Čech (Olymp2)
 • říjen - 4. ročník OpenWeekendu
 • 5. ročník InstallFestu

2005

 • spojení klubu Silicon Hill a studentské samosprávy
 • navázán první kontakt s firmou HP
 • vzniká Strahovské Fitcentrum
 • říjen - pátý OpenWeekend
 • 6. ročník InstallFestu
 • 2. ročník CryptoFestu

2006

2007

 • Startuje Autodesk academie
 • Slavnostní otevření Microsoft IT Academy
 • Dokončen nový mailsystem klubu
 • Dokončena restrukturalizace serverů
 • Získáno nové školící centrum
 • Spuštěn společný projekt Distribuovaných výpočtů s Akademií věd ČR
 • Novým předsedou klubu byl drtivou podporu zvolen Jaromír Kašpar
 • Získán výpočetní cluster pro vědecké výpočty
Jmenné prostory

Varianty
Akce