DVBgrab

Z wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Projekt DVBgrab - virtuální videorekordér

Dvbgrab-071217-small.png

Popis projektu

Projekt DVBgrab slouží uživatelům počítačových sítí klubu Silicon Hill a Pod-O-Lee jako virtuální videorekordér - doplněk šířeného digitálního televizního vysílání. Projekt umožňuje nastavit si nahrávání televizního pořadu podle televizního programu. Po skončení nahrávání je pořad do několika hodin zpracován a uložen na úložišti, odkud si jej mohou lidé, kteří si nahrávání objednali, zhruba do 14 dnů stáhnout. Virtuální videorekordér nahrazuje běžné nahrávání digitálního signálu na videokazetu, DVD nebo pevný disk. Signál je podle přání uživatele uložen v jednom ze čtyř "kvalit". Projekt DVBgrab vychází myšlenek open-source projektu DVBgrab (http://dvbgrab.sourceforge.net), byť z původního projektu již nezůstala původní ani řádka kódu. Zásadní úpravou bylo rozdělení logiky systému na 6 částí - web, databáze, řídící logika, grabování, encoding, storage a jejich optimalizace pro běh na více serverech současně. Aktuelní systém je odolný vůči výpadku libovolného jednoho až tří serverů systému, kdy nedojde ke ztrátě dat, ale pouze k dočasnému zpomalení enkódování či znepřístupnění grabů.

Digitální televizní vysílání je v počítačových sítích Studentské unie ČVUT šířeno pomocí multicastu již několik let. Na serverech jsou tyto multicacty zachytávány a následně zpracovávány. Krom televizních kanálů systém zpracovává i rozhlasová stanice. Televizní stanice nahrává buď jako původní stream (MPEG2), nebo je překódovává do MPEG4 (XVid) a to v plném rozlišení 1600kbps, v polovičním rozlišení 1400kbps nebo v náhledovém čtvrtinovém rozlišení 600 kbps. Rozlišení není pevné, ale je stanoveno násobkem rozlišení původního streamu. Zvuk je vždy ponechán v původní kvalitě, čímž zajistíme, že duální vysílání, stereo, formát 16:9 apod. je stále v pořádku. Rozhlasové vysílání je ukládáno buď v původním MP2 streamu nebo překódováno do MP3 nebo Ogg Vorbis. Pořady jsou nahrávány s přesahem jedné hodiny, z toho 15 minut před začátkem a 45 po konci pořadu v televizním programu. Přesahy jsou nutné z důvodu nedodržování televizního programu všemi televizními společnostmi. Ve skutečnosti je možné po většinu dne přesahy zkrátit, ale je nutné dlouhodobě testovat které kanály mají jakou odchylku v které hodiny.

Průběžně sledujeme požadavky uživatelů, výkon a stabilitu techniky, kvalitu a rychlost zpracování pořadů.

Technika

Technickým zázemím projektu je 7 serverů, které buď zbyly z jiných projektů či byly zakoupeny přímo pro dvbgrab. Zahrnují stroje různého stáří a výkonu z let 2004-2009. Více technických informací na stránce Servery_dvbgrab. Na těchto strojích běží jednotlivé z částí systému, přičemž některé části běží na více serverech současně.

Prvními stroji na cestě signálu k uživateli jsou grabbery. Grabber je server, kde běží logika ukládání streamů podle programu. Grabbery jsou navrženy tak, aby se částečně funkčně překrývali, čímž je zajištěna dostupnost všech pořadů i při selhání nebo výpadku jednoho z nich.

Druhou kategorií jsou encodery. Ty zpracovávájí uložené záznamy a ukládají je po případném překódování na storage. V běžném provozu běží encoding na 1-4 strojích. V případě že naroste fronta pořadů na zpracování, je encodér spuštěn na dalším serveru.

Třetími stroji jsou storage, na které jsou ukládány zpracované záznamy a odtud jsou stahovány užovateli.

Vedle těchto komponent ještě v systému běží databáze, a web.


Cíle projektu

Cíle projektu a zprávy za jednotlivá pololetí jsou k dispozici na webu projektu:


Chválíme se

Projekt DVBgrab je jeden z nejvyužívanějších projektů v klubu Silicon Hill, má registrovaných 1483 aktivních uživatelů, v posledním týdnu se přihlásilo 752 z nich, v současné době si každý nahrávaný pořad nahrává v průměru 7 lidí, nejvíce žádané pořady si nahrává přes 50 lidí současně, rekord je 103 uživatelů na pořad. Projekt zpracoval za dobu své existence přes zpracoval 350000 požadavků na grabování z více než 68000 pořadů.

Projekt byl oceněn jako aktivita měsíce za měsíc červenec 2007.

Financování

druhé pololetí 2008

Požadavky do rozpočtu

Příjmy 0,- Kč
Výdaje grabber 70.000,- Kč server HP DL320 G5p, DualCore Xeon, 4GB RAM
2x 250GB + 2x 750 GB SATA
nový server

Zdůvodnění:

 • Současný server grabber nedostačuje požadavkům projektu, je zdrojem mnoha chyb v grabech a uživatelé si na kvalitu záznamů stěžují. Konfigurace je plánována jako nový server, který musí být několik let schopen naplno pracovat bez dalších investic. Disková kapacita podobně jako na encoderu (2x250 GB systém, 2x 750 GB v RAID0 pro rychlé úložiště). Cena může být v závislosti na vyjednaných podmínkách mezi SH a HP nižší.

první pololetí 2008

Čerpání

Příjmy 0,- Kč
Výdaje ČT 1.485,- Kč koncesionářský poplatek 11.4.2008
 • Do 10.5.2008 jsme měli zablokované čerpání prostředků na rozvoj
 • V červnu je plánováno čerpání na upgrade dvbstorage a encoderu
 • V červnu je plánováno čerpání na právníky

Změna rozpočtu

 • Představenstvo klubu rozhodlo v březnu 2008 přesunout část prostředků (25.000) na právní zajištění projektu.

Schváleno představenstvem

Byli jsme poměrně úspěšní, bylo nám schváleno 80.000 Kč.

Požadavky do rozpočtu

Příjmy 0,- Kč
Nepřímé příjmy  ???,- Kč členské příspěvky noví členové
Výdaje grabber 70.000,- Kč server HP DL320 G5p, DualCore Xeon, 4GB RAM
2x 250GB + 2x 750 GB SATA
nový server
Výdaje encoder 13.200,- Kč 1x 200GB HDD IDE na systém (druhý disk do raid 1)
2x 750GB HDD SATA2 na pracovní data
doplnění druhého systémového disku a disky na data
Výdaje dvbstorage 7.800,- Kč 4x 1GB RAM DDR 400MHz CZL2 upgrade RAM z 1 GB na 4 GB

Zdůvodnění:

 • Současný server grabber nedostačuje požadavkům projektu, je zdrojem mnoha chyb v grabech a uživatelé si na kvalitu záznamů stěžují. Konfigurace je plánována jako nový server, který musí být několik let schopen naplno pracovat bez dalších investic. Disková kapacita podobně jako na encoderu (2x250 GB systém, 2x 750 GB v RAID0 pro rychlé úložiště). Cena může být v závislosti na vyjednaných podmínkách mezi SH a HP nižší, projekt nebude dočerpávat ušetřené prostředky na jiné náklady a pokud dojde ke zlevnění nákupu, vrátí ušetřenou částku do rozpočtu.
 • V současné době je v encoderu pouze jeden 200 GB disk bez jakéhokoliv zabezpečení. Protože chystáme maximálně odlehčit grabber, bude k ukládání nezpracovaných pořadů docházet na stroji encoder. K tomu je nutné zakoupit nové dva disky do RAID1 čistě na data.
 • Paměť dvbstorage je trvale přetížena a dochází k prudkému omezování rychlosti stahování po celý den.
 • Projekt DVBgrab nežádal prostředky ze SGS, protože neinvestiční prostředky ani propagaci nepotřebuje.

druhé pololetí 2007

Příjmy 0,- Kč
Výdaje 0,- Kč
Nepřímé příjmy noví členové

první pololetí 2007

Příjmy 0,- Kč
Výdaje 0,- Kč
Hardware starší,nevyužívaný

Zpávy o činnosti

Lidé a kontakty

Řešitelé

Šmejkal Stanislav

 • vedoucí projektu
 • správa systému, programování
 • helpdesk pro uživatele

Čech Zbyněk

 • správa operačního systému
 • návrhy hardware, řešení přesunu dat

Bendová Petra

 • cizojazyčné verze, testování

Special thanks to

 • Bruchanov Martin za PR a pomoc při schválení rozvoje projektu
 • Karas Lukáš za úpravu skriptu pro stahování TV programu
 • Gráf Stanislav za opakovanou pomoc při oživování umřelého dvbstorage

Kontakty

Jmenné prostory

Varianty
Akce