DR

Z wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Dozorčí rada klubu Silicon Hill (funkční období 1.1.2010 až 31.12.2012)

Dozorčí rada vznikla na základě interního předpisu dne ..... Jejím posláním je zejména dohlížet na fungování klubu a reagovat na podněty ke kontrole zaslané členy klubu Silicon Hill.

Interní_předpis_klubu_Silicon_Hill,_Studentská_unie_ČVUT

Dozorčí radu můžete kontaktovat na adrese dr@sh.cvut.cz.


Současní členové Dozorčí rady

Pavel Mlýnek - předseda
Zdeněk Bandík
Martin Červenka
Veronika Slivoňová
Ondřej Szönyi

Vyjádření se ke stížnosti Tomaše Metelky Vyjadreni_metelka.pdf


1. schůze DR SH 1. března 2010

Přítomni: Mlýnek, Červenka, Slivoňová, Szönyi

Omluveni: Bandík

1) Volba předsedy DR SH - jednomyslně byl zvolen Pavel Mlýnek

2) Schválení vyjádření ke stížnosti Tomaše Metelky - jednomyslně schváleno

3) Zpráva za druhé pololetí roku 2009 - bude vypracována

Dozorčí rada klubu Silicon Hill (funkční období 3.6.2009 až 31.12.2009)

Členové Dozorčí rady ve funkčním období 3.6.2009 až 31.12.2009

Pavel Mlýnek - předseda
Zdeněk Bandík
Martin Červenka
Dezider Meško
Ondřej Szönyi

Žádost o stanovisko - Čižinský Tomáš Vyjadreni_cizinsky.pdf

Šetření spolupráce s externím subjektem Setreni_ronnie.pdf

Vyjádření se ke stížnosti Pavly Slezákové Vyjadreni_slezakova.pdf

Vyjádření se ke stížnosti Zbyňka Čecha Vyjadreni_cech.pdf

Podněty (funkční období do března 2009)

1.) prošetření nákupů počítačů Apple zprostředkované R.Šalomonem

2.) žádost o volbě předsedy, zda hlasování musí být tajné nebo veřejné dle Jednací řád klubu Silicon Hill Článek 3 bod 7.

3.) šetření projektu Fitcentrum

Zjištěn

1.) Závěrečná hodnotící zpráva z šetření projektu Fitcentrum dozorčí radou klubu Silicon Hill (příloha č. 7)

Jmenné prostory

Varianty
Akce