DR

Z wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Dozorčí rada klubu Silicon Hill

Dozorčí rada vznikla na základě interního předpisu dne ..... Jejím posláním je zejména dohlížet na fungování klubu a reagovat na podněty ke kontrole zaslané členy klubu Silicon Hill.

Interní předpis o dozorčí radě

Dozorčí radu můžete kontaktovat na adrese dr@sh.cvut.cz.


Současní členové Dozorčí rady

Martin Koloros
Michal Táborský
Jan Recina
Martin Velek

Předsedou dozorčí rady byl zvolen Michal Táborský


Podněty (do března 2009)

1.) prošetření nákupů počítačů Apple zprostředkované R.Šalomonem

2.) žádost o volbě předsedy, zda hlasování musí být tajné nebo veřejné dle Jednací řád klubu Silicon Hill Článek 3 bod 7.

3.) šetření projektu Fitcentrum

Zjištění

3. Závěrečná hodnotící zpráva z šetření projektu Fitcentrum dozorčí radou klubu Silicon Hill (příloha č. 7)

Jmenné prostory

Varianty
Akce