DR

Z wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Zjištění)
(Podněty (funkční období do března 2009))
Řádka 32: Řádka 32:
 
3.) šetření projektu Fitcentrum
 
3.) šetření projektu Fitcentrum
  
 +
Zjištěn
 +
 +
1.) [[Média:DR-zjisteni-cislo-3.pdf|Závěrečná hodnotící zpráva z šetření projektu Fitcentrum dozorčí radou klubu
 +
Silicon Hill]] ([[Média:DR-zjisteni-cislo-3-priloha-7.pdf|příloha č. 7]])
  
 
= Zjištění =
 
= Zjištění =

Verze z 1. 3. 2010, 22:04

Obsah

Dozorčí rada klubu Silicon Hill (funkční období 1.1.2010 až 31.12.2012)

Dozorčí rada vznikla na základě interního předpisu dne ..... Jejím posláním je zejména dohlížet na fungování klubu a reagovat na podněty ke kontrole zaslané členy klubu Silicon Hill.

Interní předpis o dozorčí radě viz. dokumenty.

Dozorčí radu můžete kontaktovat na adrese dr@sh.cvut.cz.


Současní členové Dozorčí rady

Pavel Mlýnek - předseda
Zdeněk Bandík
Martin Červenka
Veronika Slivoňová
Ondřej Szönyi

Předsedou dozorčí rady byl 1. března zvolen Pavel Mlýnek

Podněty (funkční období do března 2009)

1.) prošetření nákupů počítačů Apple zprostředkované R.Šalomonem

2.) žádost o volbě předsedy, zda hlasování musí být tajné nebo veřejné dle Jednací řád klubu Silicon Hill Článek 3 bod 7.

3.) šetření projektu Fitcentrum

Zjištěn

1.) Závěrečná hodnotící zpráva z šetření projektu Fitcentrum dozorčí radou klubu Silicon Hill (příloha č. 7)

Zjištění

3. Závěrečná hodnotící zpráva z šetření projektu Fitcentrum dozorčí radou klubu Silicon Hill (příloha č. 7)

Zjištění

3. Závěrečná hodnotící zpráva z šetření projektu Fitcentrum dozorčí radou klubu Silicon Hill (příloha č. 7)

Jmenné prostory

Varianty
Akce