Pirátství

Z wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Zde by se měly postupně koncentrovat informace o porušování autorských práv a autorského zákona, zkráceně o pirátství v souvislosti se Strahovskou sítí.

Obsah

Z historie SH

199x

V devadesátých letech byl celý Internet jednou velkou džunglí a autorská práva dostávala poměrně výrazně na frak. Internet té doby býval charakterizován dvěma slovy - warez a porno. Počtěte si, co se tenkrát psalo na živě.cz.

2000

V souvislosti s nejrozvinutější počítačovou sítí široko daleko se začalo o SH veřejně mluvit jako o warezovém centru. Strahov byl největší, nejlepší a nejvíce na ráně. Vedení klubu Silicon Hill bylo ovšem první, kdo začal problémy se softwarovým pirátstvím řešit a strahovské koleje byly pro piráty paradoxně nejméně přívětivé. Tehdejší statistika, kterou se víceméně daří držet posledních deset let, říkala, že na stovku stíhaných pirátů je pouze jeden ze Strahova.

V květnu proběhla na Karlově náměstí dvouhodinová přednáška mjr. Dastycha ze "softwarové" policie, která takříkajíc "otevřela oči" velké spoustě lidí. Mjr. Dastych poutavým způsobem přiblížil práci policie. Pověstná je historka o zavirované disketě s tajemným souborem porn.bat, o pevném disku letícím ze šestého patra paneláku nebo hloubavá vsuvka o možné právě probíhající razii na Strahově, která možná právě probíhá. V tu dobu bylo v přednáškovém sále poměrně mrazivo ...

Netrvalo dlouho a softwarové pirátství přestalo být problémem klubu.

2003

16.4. zveřejnil pod pseudonymem Dominik Duha do té doby neznámý student Ondřej Kelka na již neexistujícím studentském serveru academica.cz článek Strahovské koleje: jedna velká palírna a tím spustil lavinu zájmu novinářů o dění na Strahově a o audiovizuálním pirátství. Po reakci Studentské unie ČVUT i samotných studentů ještě přilil o měsíc později olej do ohně druhým článkem Strahov: velka palirna II.. Autor byl identifikován a klub Silicon Hill dokonce dostal od Ondřeje darem autorskou odměnu za oba články. Zajímavou zkušeností byla naprostá neprofesionalita a sebestřednost redakce Academicy. Budiž poučením pro budoucnost, že novinář chybu nikdy neudělá a pokud máš SH jiný názor, klidně nás žaluj.


Během léta se tématu chopily Hospodářské noviny:

Tendenční článek potvrdil jarní zjištění o novinářích. Vedení SH iniciovalo schůzku se zástupci České protipirátské unie (Markéta Prchalová). Odmítli jsme invazivní metody ČPU, např. blokování portů nebo umístění počítače ČPU přímo na Strahově, dohodla se přednáška pro studenty. Klub rozeslal svým členům email - varování, že audiovizuální pirátství končí, a reakce médií na sebe nedala dlouho čekat:


Počátkem listopadu proběhla Debata o právních aspektech audiovizuálního pirátství (video), která umožnila zástupcům ČPU, IFPI, Policie a dalším kontakt se studenty a vyjasnění si pohledů a názorů na tuto problematiku.

později

Centrály různých zájmových sdružení sledují provoz na internetu, zapojují se do různých p2p sítí a zásobují klub stížnostmi na různá porušení autorského práva. Klub reaguje po dohodě se školou odpojováním uživatelů (Sazebník odměn) a tím si drží velkou svobodu provozu na síti bez různých omezení (NAT, blokované porty), jak je standardem na většině vysokých škol v ČR.

Kdo je kdo

Kolektivní správci

Kolektivní správci sdružují autory v daných oblastech a vybírají poplatky za veřejné provozování autorských děl - koncerty počínaje a televizním vysíláním konče. Pořádáte koncert, diskotéku, narozeniny nebo pohřeb s hudbou? Chcete provozovat internetové rádio? Zaplaťte, nevadí, že jste už zaplatili kapelu.

  • Dilia – divadelní, literární, audiovizuální agentura, o.s.
  • Intergram – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů
  • OOA-S, Ochranná organizace autorská – sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl,
  • GESTOR ochranný svaz autorský – kolektivní správce autorského práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého,
  • OAZA - Ochranná společnost zvukařů–autorů
  • Unie posluchačů - dosud neregistrována, má chránit zájmy nás, posluchačů

Zájmová sdružení

Působící v oblasti ochrany autorských práv. Sdružují výrobce a distributory hudby, filmů nebo software a aktivně spolupracují s policií a dalšími orgány při potlačování nelegálních aktivit. Rozesílají varování a další ošklivé emaily správcům různých služeb, sledují výměnné sítě a upozorňují správce sítí na problematické uživatele ...

Zajímavé odkazy

Jmenné prostory

Varianty
Akce