Nagios

Z wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Jak být monitorován nagiosem

(postup pro Debian)

 • nainstalovat nagios-nrpe-server a nagios-plugins
apt-get install nagios-nrpe-server nagios-plugins
 • nastavit /etc/nagios/nrpe.cfg
změnit allowed_hosts
allowed_hosts=nms.siliconhill.cz

na konci jsou defaultní kontroly - upravte parametry podle potřeby

command[check_users]=/usr/lib/nagios/plugins/check_users -w 5 -c 10
command[check_load]=/usr/lib/nagios/plugins/check_load -w 25,15,10 -c 40,35,25
command[check_hda1]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 10 -c 5 -p /dev/hda1 /dev/hda2
command[check_zombie_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 5 -c 10 -s Z
command[check_total_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 500 -c 800

nápovědu k jednotlivým příkazům lze získat pomocí parametru -h např.:

/usr/lib/nagios/plugins/check_users -h

(pozn.: místo 'check_hda1' používám 'check_disks' v nrpe_local.cfg)

 • nastavit /etc/nagios/nrpe_local.cfg
Přidat další kontroly (podle potřeby). Seznam dostupných kontrol - viz. adresář /usr/lib/nagios/plugins/
command[check_ssh]=/usr/lib/nagios/plugins/check_ssh nightmare.sh.cvut.cz
command[check_disks]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 10% -c 5% -p /
command[check_swap]=/usr/lib/nagios/plugins/check_swap -w 10% -c 5%
command[check_mailq]=/usr/lib/nagios/plugins/check_mailq -w 20 -c 100
command[check_ntp]=/usr/lib/nagios/plugins/check_ntp -H time.sh.cvut.cz
command[check_https]=/usr/lib/nagios/plugins/check_tcp -p 443
command[check_http]=/usr/lib/nagios/plugins/check_http -H nightmare.sh.cvut.cz
command[check_smtp]=/usr/lib/nagios/plugins/check_smtp -H nightmare.sh.cvut.cz
command[check_spop]=/usr/lib/nagios/plugins/check_spop -H nightmare.sh.cvut.cz
command[check_apt]=/usr/lib/nagios/plugins/check_apt

Místo nightmare.sh.cvut.cz doplnit skutečný hostname serveru.
Věnujte pozornost nastavení limitů (-w warning -c critical) hlavně u check_proc a check_load. Po dosažení těchto limitů posílá nagios notifikační mail.

Doporučené kontroly
 • Dedicated_Servers
check_users
check_load
check_swap
check_zombie_procs
check_total_procs
check_ssh
check_disks
 • Common_Servers
check_mailq
check_ntp
check_smtp
check_spop / check_simap
 • Debian_Servers
check_apt
 • HTTP_Servers
check_http

atd... viz. adresář /usr/lib/nagios/plugins/ a parametr -h :-)


 • restartovat nagios-nrpe-server
/etc/init.d/nagios-nrpe-server restart
 • povolit připojení na port 5666/tcp
pokud používáte firewall, tak povolit připojení na port 5666/tcp ze stroje 147.32.127.234 (nms.siliconhill.cz)
 • poslat údaje správci nms
Mailem na root@nms.sh.cvut.cz pošlete tyto údaje:
 • hostname serveru (skutečný hostname, ne alias, jinak budou problémy se ssl)
 • seznam požadovaných kontrol (např.: check_users, check_load, check_zombie_procs, check_total_procs, check_https, check_ssh,check_disks, check_swap, check_mailq, check_ntp, check_http, check_smtp, check_spop, check_apt)
 • kontaktní mail(y), kam mají být zasílány notifikace
 • login/heslo pro přístup do www rozhraní
---
James
J.Rimek@sh.cvut.cz
icq: 8512032

Jmenné prostory

Varianty
Akce