Centrála

Z wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Centrála je skupina "manažerů", kteří podléhají přímo předsedovi a jsou tedy jakousi "vládní výkonnou mocí" klubu. Hlasovací právo má za centrálu pouze předseda. Předseda a místopředseda, kteří implicitně nemají vyhraněné oblasti působnosti a jsou jaksi "multifunkční". Zbytek manažerů má definovanou oblast působnosti za kterou zodpovídá a o jejíž rozvoj se stará. Jsou to zejména oblasti propagace, techniky (IT), kolejí, projektů, financí a dalších. V centrále se mohou vyskytovat i členové, kteří nemají přímo určenou působnost a zaměřují se na aktuálně řešené projekty, nebo mají "poradní" funkci.Finanční manažer

Finanční manažer má na starosti tyto věci:

 • Správa rozpočtu
 • Správa cash flow
 • Schvalování položek na financích
 • Uzavirání položek na financích


Časová náročnost:

 • 1 x týdně schůze centrály (aktuálně to je v neděli od 21:00)
 • Každý den maximálně 15 minut na schvalování položek
 • Jednou za měsíc cca odpoledne na uzavírání položek

+ Průběžně je třeba dělat takové ty různé věci "navíc"


Kolejní manažer

Kolejní manažer má na starosti tyto věci:

 • Schůze se zástupci bloků a probírání problémů na kolejích
 • Vyřizování stížností a žádostí bloků u SÚZu
 • Zastřešuje bloky a zastupuje je v jednání s vedením SÚZu


Časová náročnost:

 • 1 x týdně schůze centrály (aktuálně to je v neděli od 21:00)
 • Schůze se zástupci bloků
 • Schůze s vedením SÚZu (cca několikrát za měsíc)
 • Vyřizování žádostí u SÚZu (dle množství a závažnosti)
Jmenné prostory

Varianty
Akce