Blok 9:Pravidla:Vrtacka

Z wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Vrtačka B9 (Drill B9)

Pravidla

1. Vrtačka se půjčuje pouze členům klubu Silicon Hill oproti zápisu (jméno, příjmení, blok/pokoj, podpis) do seznamu výpůjček a to na dobu domluvenou se správcem. Správce je vhodné kontaktovat prostřednictvím e-mailu před vypůjčením a domluvit se na času předání.
2. Před použitím vrtačky je každý povinen seznámit se s návodem k použití (půjčován s vrtačkou) a při používání vrtačky dodržovat veškeré pokyny v návodu uvedené.
4. Pro práci s vrtačkou je nutné používá odpovídající vybavení (především správný typ vrtáku pro daný materiál). Je zakázáno používat jakkoliv poškozené vybavení, nebo vybavení které není určeno pro tento typ vrtačky.
5. Vrtačka se vrací vždy s veškerým zapůjčeným příslušenstvím a nepoškozená, v případě poškození vrtačky nebo příslušenství je vypůjčitel povinen uhradit nutnou opravu/náhradu.
6. Správce: Michal Kochman, B9/207Rules

1. Rotary hammer/drill can be borrowed by members of Silicon Hill who are obliged to sign that they read and understood these rules and the drill’s manual and when they intend to return it. It can be beneficial to contact the manager via e-mail before you actually come to borrow the drill, since he is not in his room 24/7.
2. Prior to actually using the drill it is mandatory to read the instruction manual and then follow the instructions in it.
4. Only equipment designed to this type of drill can be used. It is also important to use the correct equipment (e.g. correct drill bit for any given material)
5. Drill is to be returned clean, with all borrowed accessories and undamaged, any damage part will be repaired/replaced at the borrower’s expense.
6. Manager: Michal Kochman, B9/207

Jmenné prostory

Varianty
Akce