AASH

Z wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

1. Období, za které se zpráva vydává

2008-1

2. název projektu

AUTODESK ACADEMIA Silicon Hill - AASH

3. link na webovou prezentaci projektu

http://autodesk.siliconhill.cz

4. Informace o činnosti projektu v minulosti

4.1. Aktivní lidé v projektu

Karel Landa, Ing. Radka Pernicová, Vojtěch Brázda, Vojtěch Čada, Josef Hájek, Lukáš Hudák, Ondřej Jůza, Pavel Kovač, Zdeněk Mareček, Michal Bureš, David Jirák, Miloš Moravec

4.2. Stručné info čím se projekt zabývá

Zajišťovat celoživotní vzdělávání a výměnu zkušeností a dovedností v oborových technických komunitách formou výuky produktů fy Autodesk. Jedná se především o programy AutoCAD, 3ds MAX, Revit, a Inventor. Výuka kurzu daného programu probíhá jednou týdně po dobu 11 týdnů v pravidelných hodinách. Lektor kurzu si sestavuje svůj vlastní učební plán, který je nastaven tak, aby účastník zvládl požadavky kladené na daný kurz. Po úspěšném skončení výuky dostanou studenti celosvětově uznávaný certifikát firmy Autodesk nebo potvrzení o absolvování kurzů.

4.3. Stav projektu

2. Funguje - co jsou jeho hlavni přednosti, hlavni problémy Téměř bez problémů

- předností je skoro úplná samostatnost a volný průběh

- nedostatkem je malá flexibilita plnění některých požadavků ze strany klubu

5. Cíle projektu na začátku daného období (minulý půlrok)

Výuka v letním semestru

Organizační a přípravná část Cadfestu a studentské soutěže

6. Zhodnocení fungování projektu (minulý půlrok)

6.1. Nejvýznamnější události v projektu

Výuka letních kurzů

6.2. Cíle, které se podařilo splnit

Proběhla letní semestrální výuka 15kurzů. 11 kurzu naplněno ze 100%, 3kurzy z 80%, 1kurz 70%. Na jeden kurz se nikdo nepřihlásil, a proto byl kurz zrušen.

6.3. Cíle, které se nepodařilo splnit, a důvody jejich nesplnění

Nenaplnění VŠECH kurzů z 100%, nutnost začít hledat studenty i na jiných VŠ popřípadě SŠ.

Posunuti terminu CADfestu a Soutěže v důsledku zdlouhavého jednaní ohledne sponzorské situace Autodesku

7. Přehled financování projektu (minulý půlrok)

7.1. Získané finanční prostředky

Výdaje

 • Klub SH cca 130 000kč

Příjmy

 • AUTODESK
 • Kurzovné od studentů
 • SGS 2008/1

7.2. Využití získaných finančních prostředků

Z rozpočtu klubu Silicon Hill bylo čerpáno 130 000 Kč. Tato částka byla využita pro nákup ročních licencí 10+1 a školení lektorů, teambuilding, propagace kurzů a zajištění provozních výdajů projektu. Autodesk zasponzoroval několik přeškolovacích kurzů na nové verze programů lektorům a dodal reklamní předměty jako odměnu lektorům a nejlepším studentům. Částka z SGS byla použita pro zvýšení povědomí (PR) o projektu mezi studenty.

8. Cíle projektu na následující pololetí

8.1. Vize do budoucnosti

 • Výuka zimní semestr 08
 • Inovace a rozšíření výuky technických programů se zaměřením na profesní stránku jednotlivých studentů – požádáno o granty Autodesku a SGS na tvorbu výukových materiálů.
 • Semináře a přednášky
 • Konference CADfest
 • Studentská celorepubliková soutěž

Projekt by měl pomoci studentům dále rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v oblasti softwarového projektování a počítačové gramotnosti. Nezkušeným a začínajícím studentům se tak nabízí možnost ukázat výhody programů a jejich aplikace v profesním životě prostřednictvím přednášek, konzultací a odborných ukázek. Studentům mající již zkušenosti v CAD systémech bude tak poskytnuta možnost konzultace s odborníky včetně výměny znalostí a zkušeností s programy se svými kolegy. A nejen to, studenti, kteří se zúčastní návrhové soutěže tak budou moci dokázat své znalosti a um při využití softwaru pro reálné projekty. Konference je určena pro zájemce z jakýchkoli středních a vysokých škol. Bude složena z přednášek, soutěží a ukázek jednotlivých programů a děl v nich vytvořených. Inovace a rozšíření výuky technických programů se zaměřením na profesní stránku jednotlivých studentů. Jako přednášející vystoupí nejen učitelé a odborníci jednotlivých grafických programů, ale také zástupci profesních firem a vývojoví odborníci.

8.2. Prostředky potřebné k uskutečnění vize

8.2.1. Klub SH

 • Cca 170 000kč

8.2.2. Jiné (bude přihlédnuto při schvalování nového rozpočtu)

 • AAG(Autodesk Acadenia Grant) - ??? kč -v rámci AASH lektoři podali grant 2008/2 na tvorbu výukových materiálů.
 • SGS- ??? kč - v rámci AASH lektori podali SGS 2008/2 na tisk učebnic a výukových materiálů.
 • SGS 2008/1 - administrativa, propagace a organizace soutěže včetně závěrečné konference CADfest
 • Autodesk – ( záleží na konečné dohodě) několik školení lektorů, věcná podpora ve formě odměn pro nejlepší studenty, propagace, ceny do soutěže, účast profesionálů n konferenci.

Kurzovné od studentů – letní intenzivní kurzy a zimní semestrální kurzy


8.3. Požadavky do nového rozpočtu + zdůvodnění + celková suma (toto bude jednoduchý rozpočet, vložíte jej do rozpočtu SH)

 • Certifikace lektoru - 30 000 Kc
 • Jízdne – 2000 Kc
 • Pobytové výdaje – 5 000Kc
 • Licence Autodesk Revit series Building 2008 11x - 24 000 Kc
 • Litertura - 3 500 Kc
 • Vlozne na konference, - 6 000 Kc
 • Provozni vydaje - 10 000 Kc
 • tembuilding – 15x 1500= 22500 Kc
 • spotrebni material, provozni vydaje 6400 Kc,
 • tricka 10 000 Kc,
 • plakaty +propagace 7000 Kc,
 • obcertstveni na konferenci 5000 Kc,
 • spolecensky vecer - konference 15 000 Kc,
 • telefonni poplatky 3000 Kc,
 • tiskove sluzby 2000 Kc,
 • pobytove vydaje 8600 Kc,
 • pronajem pristroju a prostor 10000 Kc,

celkem ………………………170 000 kč

Jmenné prostory

Varianty
Akce